Author Archives: admin

Giấy chứng nhận, kiểm định, thử nghiệm của sản phẩm Gạo Gò Nổi

Dưới đây là file mềm các giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm, kết quả thử nghiệm, chứng nhận VIETGAP, chứng nhận Ocop…của sản phẩm của Gạo Gò Nổi đến từ Hợp tác xã nông nghiệp Điện Trung. Quý khách hàng có thể nhấp vào tên từng loại giấy tờ để xem thông tin […]

0979937309